Περισσότεροι από 3.500 φορολογούμενοι που ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Αυγούστου 2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Από την άλλη πλευρά, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντόπισαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερες από 935 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, συνολικού ύψους άνω του 1,68 δισ. ευρώ, καθώς και περισσότερες από 6.200 υποθέσεις για μη εμπρόθεσμη πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους άνω των 9,9 δισ. ευρώ, για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω εάν συντρέχουν λόγοι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες άσκησης ποινικών διώξεων για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ
Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η ΑΑΔΕ, κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2016 έως 31/8/2019:
1. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε προς τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 1.708 έγγραφα παροχής πληροφοριών για 3.515 πρόσωπα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, προκειμένου να διερευνηθούν τα βασικά αδικήματα φοροδιαφυγής τα οποία διέπραξαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Από τις υποθέσεις των προσώπων αυτών η ΑΑΔΕ διερεύνησε ή άρχισε να διερευνά τις 2.032 και ήδη για 857 εξ αυτών προχώρησε στην έκδοση οριστικών πράξεων βεβαίωσης φόρων και προστίμων. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν στις 857 ήδη ελεγχθείσες υποθέσεις ανέρχονται σε 68,37 εκατ. ευρώ, όμως τα ποσά που εισπράχθηκαν φθάνουν μόλις τα 3,208 εκατ. ευρώ.
2. Οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες, δηλαδή το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), οι ΔΟΥ και οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) υπέβαλαν συνολικά 4.712 μηνυτήριες αναφορές, για ποινικά κολάσιμα αδικήματα φοροδιαφυγής, προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Επιπλέον, εντόπισαν 755 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 1,689 δισ. ευρώ, για τις οποίες απέστειλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διάπραξης και του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
3. Επιπλέον, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για 6.207 περιπτώσεις φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ, συνολικού ύψους 9,903 δισ. ευρώ.
Στο επτάμηνο του 2019
Σύμφωνα, εξάλλου, με στοιχεία της ΑΑΔΕ για την πορεία των φορολογικών ελέγχων εντός του πρώτου επταμήνου του 2019:
α) Το ΚΕΜΕΕΠ ολοκλήρωσε τη διενέργεια 276 φορολογικών ελέγχων και καταλόγισε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 136,59 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό εισέπραξε ήδη 11,45 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 121,19 εκατ. ευρώ εισέπραξε από βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων προηγούμενων ετών.
β) Το ΚΕΦΟΜΕΠ ολοκλήρωσε τη διενέργεια 506 φορολογικών ελέγχων και καταλόγισε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 21,12 εκατ. ευρώ, από τα οποία εισέπραξε μόλις 100.000 ευρώ. Επιπλέον, εισέπραξε και άλλα 25,43 εκατ. ευρώ από βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων προηγούμενων ετών. Έτσι, το συνολικό ύψος των φόρων και των προστίμων που εισέπραξε το ΚΕΦΟΜΕΠ ανήλθε σε 25,53 εκατ. ευρώ. Το ΚΕΦΟΜΕΠ ολοκλήρωσε επίσης τη διενέργεια 142 ελέγχων για τους οποίους υπήρχαν εισαγγελικές παραγγελίες, αλλά βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα ύψους μόλις 300.000 ευρώ, λόγω της παραγραφής μεγάλου αριθμού υποθέσεων εξαιτίας της έκδοσης αποφάσεων από το ΣτΕ με τις οποίες περιορίστηκε η περίοδος παραγραφής του ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου στα πέντε έτη για τη συντριπτική πλειονότητα των εκκρεμών υποθέσεων.