Νέα αύξηση παρουσίασαν οι τραπεζικές καταθέσεις τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 1.766 δισ. ευρώ και των νοικοκυριών κατά 1.077 δισ. ευρώ.
Σε -0,3% από 0,1% τον προηγούμενο μήνα διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας, σύμφωνα με την ΤτΕ, που ανακοίνωσε πως η μηνιαία καθαρή ροή ήταν αρνητική κατά 171 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 597 εκατ. ευρώ τον Μάιο.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 6,2%, από 5,2% τον προηγούμενο μήνα, την ώρα που η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 2.360 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 844 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2019.
Καταθέσεις (και ρέπος) της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα (δεν περιλαμβάνεται η ΤτΕ)
•    Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση: Αύξηση κατά 594 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 282 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 8,2%, από 0,8% τον Μάιο.
•    Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα: Αύξηση κατά 1.766 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 562 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,0%, από 5,7% τον Μάιο.
    Καταθέσεις από επιχειρήσεις: Αύξηση κατά 689 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2019, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 217 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,3% από 3,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 869 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 150 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 180 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 67 εκατ. ευρώ τον Μάιο.
•    Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα: Αύξηση κατά 1.077 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούνιο οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 345 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,1%, από 6,2% τον Μάιο.
Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας
•    Χρηματοδότηση γενικής κυβέρνησης (συμπεριλαμβάνονται η κεντρική κυβέρνηση, οι ΟΤΑ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης): Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση τον Ιούνιο ήταν αρνητική κατά 1.107 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 273 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -0,7%, από 1,6% τον προηγούμενο μήνα.
-Χρηματοδότηση ιδιωτικού τομέα: Τον Ιούνιο o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -0,2%, διατηρήθηκε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 936 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
•    Χρηματοδότηση επιχειρήσεων: Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Ιούνιο ήταν θετική κατά 1.052 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 117 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 2,2%, έμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Μάιο. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 2,5%, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 808 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 137 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -1,2%, από -3,1% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 244 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 20 εκατ. ευρώ τον Μάιο.
•    Χρηματοδότηση ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων: Τον Ιούνιο η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 5 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,0%, από -1,7% τον Μάιο.
•    Χρηματοδότηση ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων: Αρνητική κατά 111 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούνιο, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 208 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,6%, από -2,5% τον Μάιο.

naftemporiki.gr