Τέσσερις κηδείες σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Ιωάννης Μήτσιου ετών 81

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας

2.Σωτήριος Μπάμος ετών 74

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ελένη Σπανού 

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βουναίνων

4.Κωνσταντίνος Νατούδης ετών 82

Ώρα 11:00 Νέο Κοιμητήριο Λάρισας