Τέσσερις κηδείες σήμερα Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Μαρία Ζαχαρούλη - Μιχμίζου ετών 84

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

2.Άγγελο Κιούρτη ετών 81

Ώρα 11 π.μ. Άγιο Αθανάσιο Χάλκης

3.Άρη - Ανδρέα Τζαχάνη ετών 79

Ώρα 11: 30 Ι.Ν Αγίου Αχιλλίου

4.Μαρία Σαμπάνη ετών 81

Ώρα 13:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Καλοχωρίου