Μεγάλες ποσότητες νερού έχουν κατεβάσει τα ρέματα στην περιοχή της Αγιάς με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αγιοκάμπου – Βελίκας στο ύψος της γέφυρας «Καλατράβα».
Το νερό μάλιστα έχει περάσει πάνω από τη γέφυρα.
Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:
Λόγω του αυξημένου όγκου των υδάτων στο ύψος της γέφυρας «ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ» στο 3ο χιλ. της Επ. Οδού Αγιοκάμπου –Βελίκας απαγορεύουμε τη διέλευση κάθε είδους οχήματος στην Φ/Θ 3 της Επ. Οδού Αγιοκάμπου-Βελίκας και συγκεκριμένα στο ύψος της γέφυρας «ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ», από την 14:30 ́ ώρα της 11-12-2019 και για χρόνο απαιτηθεί για την υποχώρηση των υδάτων στο εν λόγω σημείου και την αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.
Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την Επ. Οδό Αγιοκάμπου - Αγιάς - Άνω Σωτηρίτσα - Σωτηρίτσα
- Ο Δήμος Αγιάς, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια διακοπής της κυκλοφορίας, ήτοι για όσο χρόνο, ο όγκος των υδάτων παραμένει αυξημένος, να τοποθετεί και να συντηρεί τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εν λόγω περιοχή.