Μία κηδεία σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Σταυρούλα Μπρουζιούτη ετών 85

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας