Δύο κηδείες σήμερα Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στο νομό Λάρισας

1.Γεώργιο Παπαδόπουλο ετών 84

Ώρα 10:30 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

2.Νικόλαο Βλησαρούλη ετών 84

Ώρα 12:30 μ.μ. Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Ραχού