Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά στην συνεδρίαση της Τρίτης (23/6) ενέκρινε ομόφωνα την κατάθεση πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης που εξέδωσε το «Πράσινο Ταμείο» για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 1/ Αστική Αναζωογόνηση 2019 Α’ Πρόσκληση – Δεκέμβριος 2019.

Η πρόταση αφορά προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 216.628 ευρώ.

Όπως δήλωσε στο KarditsaLive.Net ο Δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου «Στην πρόταση επιλέχθηκαν κατά κύριο λόγο οι πλατείες στις τοπικές κοινότητες όπου ο υφιστάμενος αστικός εξοπλισμός στην πλειοψηφία του έχει υποστεί σημαντικές φθορές. Ο ηλεκτροφωτισμός δε είναι σε κακή κατάσταση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υφίσταται. Όλα αυτά συμβάλλουν στην μειωμένη η και καθόλου χρήση των χώρων από τους δημότες. Ο αστικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει παγκάκια μικτής κατασκευής, κάδους απορριμμάτων, ιστούς ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην έδρα του Δήμου Παλαμά».

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

Σε ότι αφορά ειδικά στους υπόγειους κάδους, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Σακελλαρίου «η προμήθεια αφορά τρία συστήματα βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης για να καταστεί εφικτή η απόθεση απορριμμάτων από όλους τους πολίτες. Προβλέπεται ακόμη σύστημα 2 κάδων σε κάθε θέση και θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο χώρο ώστε αφενός η πρόσβαση σε αυτούς να είναι ασφαλείς και αφετέρου να εξασφαλίζεται η διέλευση των πεζών. Η τοποθέτηση βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα πρακτική καθώς κάθε κάδος είναι χωρητικότητας 3000 λίτρων περίπου. Η καθαριότητα και η υγιεινή βελτιώνονται στην περιοχή που θα τοποθετείται ο κάδος καθώς είναι στεγανός και κλειστός. Αποφεύγονται προβλήματα όπως η δυσάρεστη οσμή, ενώ τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες και σε αδέσποτα ζώα. Επιπλέον αποτρέπονται κίνδυνοι μετακίνησης των κάδων από φυσικά φαινόμενα (αέρας, καταιγίδες κλπ) και τραυματισμοί πολιτών».

Να σημειωθεί ότι το δημοτικό συμβούλιο Παλαμά αποφάσισε να καλύψει ο Δήμος με ίδιους πόρους την οικονομική διαφορά που θα προκύψει μετά την απόφαση ένταξης στο «πράσινο ταμείο».

Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης διαμορφώνεται με βάση τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του κάθε Δήμου. Για το μετρό 2 το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται στα 173.380,80 ευρώ.

Η οικονομική διαφορά που θα καλυφθεί από ιδίους πόρους είναι 43.325,60 ευρώ.

Καραγιάννης Φώτης, karditsaLive.net