Στις αρχές του ερχόμενου Φθινοπώρου προσδιορίζεται πλέον η έναρξη των εργασιών για την αναμόρφωση της κεντρικής πλατείας και του κεντρικού πεζοδρόμου στην Καρδίτσα.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μία καθυστέρηση 4-5 μηνών από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς, με βάση τα στοιχεία παλαιότερου ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net, η εγκατάσταση του εργολάβου υπολογιζότανε για την Άνοιξη του 2020, που ήδη έχει περάσει στο παρελθόν.

Αιτία της καθυστέρησης ήταν ο εντοπισμός προβλήματος στην εμπρόθεσμη καταβολή δικαιολογητικών - εγγράφων, από την πλευρά του προσωρινού αναδόχου, που οδήγησε σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 26 Ιουνίου, για κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του συγκεκριμένου διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα για το έργο «Ολοκληρωμένη αισθητική, περιβαλλοντική και βιοκλιματική αναβάθμιση κεντρικής πλατείας και κεντρικού πεζοδρόμου Καρδίτσας» όπως είναι ο κύριος τίτλος του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως ανέφερε στο KarditsaLive.Net, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σχορετσανίτης, να αναδειχθεί ο επόμενος φορέας ως ανάδοχος του έργου και να υπάρξει η απαιτούμενη διαδικασία ελέγχων.

Μάλιστα χρειάστηκαν τρεις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για να παρθεί η οριστική απόφαση κατάπτωσης στην τελευταία και αφού ελήφθη υπόψιν η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η απόρριψη προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας από την Αρχή Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών αλλά και η γνωμοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου.

Ακόμα θα πρέπει να αναφέρουμε πως από την εταιρεία ζητήθηκε νέα αναβολή γιατί έλειπε ο Καρδιτσιώτης δικηγόρος που την εκπροσωπούσε και είχε το φάκελο και παρέστη νομικός εκπρόσωπος από γειτονικό νομό αλλά και γιατί στη συγκεκριμένη συνεδρίαση συζητούνταν και το θέμα Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου κατά του οποίου είχε δικαίωμα να προσφύγει.

Αίτημα που απορρίφθηκε καθώς με βάση την τοποθέτηση του προέδρου της επιτροπής είχε δοθεί εκ νέου αναβολή και υπήρχε επαρκής χρόνος για προετοιμασία.

Πλέον, σύμφωνα με τον αρμόδιο επί των τεχνικών έργων αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Μάττα πρέπει να διανυθεί ένα διάστημα που απαιτούν οι κανονισμοί, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία και να δοθεί η δυνατότητα εγκατάστασης του νέου αναδόχου. Με αυτό ως δεδομένο ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που από το Δήμο θεωρούν απολύτως εφικτό να υπάρξει έναρξη εργασιών, εφόσον πάντα δεν προκύψουν αστάθμητοι παράγοντες που θα επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα.

Π.Κ., karditsaLive.net