Παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων για τον  Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό (ΒΝΣ) στην Καρδίτσα.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν βρέφη από ενάμισι ετών (γεννημένα μετά την 1η Αυγούστου 2017) έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, παιδιά των δικαιούχων που κατοικούν και εργάζονται στην Καρδίτσα.
Οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων υποβάλλουν αίτηση, στον Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Καρδίτσας ( Εθνάρχου Μακαρίου και Μονής Πέτρας τηλ. : 2441079391) τις εργάσιμες ημέρες από την 9.00 π.μ. μέχρι 14.00 μ.μ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημοσιοποιηθούν οι προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 16 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία (προνήπια). Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στα προσωρινά αποτελέσματα σε διάστημα πέντε εργάσιμων ημερών στο Βρεφ/κό Παιδικό Σταθμό. Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου .
Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. 1325/33/08-05-2018 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην διεύθυνση www.oaed.gr.

karditsalive.net