Ανακοινώθηκαν  από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας οι οριστικοί πίνακες για την πρόσληψη 41 εποχιακών εργαζομένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο έργο "Οδός Δέλτα - Παλαμά" μετά από σχετική προκήρυξη των θέσεων που είχε βγει στις αρχές του Αυγούστου.

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν οι εργαζόμενοι θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 3 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης, εφόσον αυτό συνεχιστεί, υφίσταται χρηματοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλλουν.

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν:

ΠΕ Αρχαιολόγοι 5 (Δείτε τα αποτελέσματα  εδώ)

ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 4 (Δείτε τα αποτελέσματα  εδώ)

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτης σε αρχαιολογικά έργα 32 (Δείτε τα αποτελέσματα εδώ)

karditsalive.net