Σε σημαντικές παρεμβάσεις στο κέντρο της Καρδίτσας θα προχωρήσει μέσα στο χρόνο ο Δήμος Καρδίτσας, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα της πόλης.
Μία περιοχή που έχει επιλεγεί, είναι και η οδός Χαρίτου, όπου θα εκτελεστεί έργο μετατροπής της σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
Να σημειωθεί ότι η ένταξή του στο πρόγραμμα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του ΠΕΠ Θεσσαλίας, εγκρίθηκε πρόσφατα με προϋπολογισμό 760.000 ευρώ.
Ειδικότερα, προτείνεται η ανάπλαση της οδού, με σκοπό την ενοποίηση της με τις οδούς Σκουφά, Καζαμπάκα και Ιεζεκιήλ σε ενιαίο επίπεδο στη στάθμη του πεζοδρομίου (από Ιεζεκιήλ έως Καζαμπάκα), την οριοθέτηση κινήσεων και λειτουργιών.
Στο τμήμα της οδού από Καζαμπάκα έως Καποδιστρίου θα υπάρχει η διέλευση των αυτοκινήτων αλλά θα γίνεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τα πεζοδρόμια. Στόχος είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας, η οργάνωση της στάθμευσης και της κίνησης των οχημάτων, η χωρίς προβλήματα προσπελασιμότητα για τους πεζούς, η βελτίωση της αισθητικής του περιβάλλοντα χώρου και η ανάδειξη του χώρου.
Επιπλέον προτείνεται διατομή κίνησης οχημάτων καθαρού πλάτους 3,50 μ, που είναι το ιδανικό πλάτος για την ικανοποιητική κίνηση των οχημάτων και την αποφυγή παράνομης στάθμευσης κατά μήκος της οδού. Στις δύο πλευρές του οδοστρώματος δημιουργούνται πεζοδρόμια που περιλαμβάνουν διόδους για την διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων, ζώνη για τη διέλευση των τυφλών, δενδροστοιχίες, φωτισμό και άρδευση.
Ο εκτιμώμενος χρόνος πλήρους ωρίμανσης για ένταξη στο ΠΕΠ Θεσσαλίας είναι ο Ιούλιος του τρέχοντος έτους και η διάρκεια υλοποίησης φτάνει στους 12 μήνες.

karditsalive.net