Περισσότερες ήταν οι επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2018 στο νομό Καρδίτσας σε σχέση με αυτές που έκλεισαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρείχε το ΕΒΕ Καρδίτσας μετά από σχετικό αίτημα του KarditsaLive.Net.
Συγκεκριμένα και με 26 μόλις μέρες να απομένουν για να αποχαιρετίσουμε το 2018, είχαμε 218 εγγραφές νέων επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο και 129 διαγραφές, που σημαίνει ότι οι πρώτες υπερτερούν των δεύτερων κατά 89.
Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο που δείχνει βελτίωση του κλίματος καθώς και πέρυσι ήταν θετικό το ισοζύγιο κατά 26 επιχειρήσεις αλλά φέτος είχαμε περισσότερες από τις διπλάσιες εγγραφές, ξεπερνώντας το 100%, ενώ οι διαγραφές ήταν στο +55%. Συγκεκριμένα πέρυσι είχαμε 105 εγγραφές και 79 διαγραφές.
Προχωρώντας στα επί μέρους στοιχεία θα πρέπει να πούμε ότι:
Στο τμήμα εμπορίου είχαμε 72 εγγραφές και 45 διαγραφές, στο τμήμα μεταποίησης 20 έγγραφές και 17 διαγραφές και στο τμήμα των υπηρεσιών 125 εγγραφές και 67 διαγραφές. Το τμήμα των υπηρεσιών, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό είχε και την μεγαλύτερη κίνηση.
Από τις νέες επιχειρήσεις οι 145 είναι ατομικές, η 1 ΕΠΕ, οι 3 Ετερόρρυθμες, οι 18 Ι.Κ.Ε., οι 18 Μονοπρόσωπες Ι.Κ.Ε., οι 32 Ομόρρυθμες και 1 υποκατάστημα άλλης νομικής μορφής. Αντίστοιχα σε αυτές που διαγράφηκαν 103 ήταν οι ατομικές, 2 οι ΕΠΕ, 1 ετερόρρυθμη, 1, ΙΚΕ, 20 ομόρρυθμες, 1 Συνεταιρισμός και 1 υποκατάστημα Ο.Ε.

karditsalive.net