Ολοκληρώθηκε η προαιρετική υποβολή σε τεστ αντισωμάτων στο προσωπικό του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας του νομού Καρδίτσας.
Τα τεστ αφορούσαν τόσο στο υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό, όσο και στο Διοικητικό και σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net συμμετείχε περίπου το 70% των εργαζομένων. Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν υπήρξε κανένα θετικό αποτέλεσμα εξέτασης.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την διαδικασία που έγινε για επιδημιολογικούς σκοπούς και με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, θα αποσταλούν στην 5η ΥΠΕ, μαζί με τα ανάλογα απ’ όλη την Υγειονομική Περιφέρεια, απ’ όλου και θα υπάρξουν οι όποιες ανακοινώσεις, αλλά και η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ύπαρξη αντισωμάτων στο προσωπικό των δομών υγείας.

KarditsaLive.Net