Από σήμερα ξεκινάει η λειτουργία της πλατφόρμας των τραπεζών μέσω της οποίας θα ελέγχονται όλοι οι δανειολήπτες που έχουν καταφύγει στο νόμο Κατσέλη. Εκτιμάται πως το σύνολο αυτών πλησιάζει, αν δεν ξεπερνά, τους 100.000.
Η πλατφόρμα αυτή θα συνδέεται με την αντίστοιχη της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, η οποία θα δίδει πρόσβαση στις τράπεζες στο Taxis.
Οι τράπεζες θα ζητούν από τη Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους να επιβεβαιώνει το κατά πόσον ένας δανειολήπτης έχει λάβει προστασία μέσα από το νόμο Κατσέλη και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προστασία αυτή.
Μετά τη συγκεκριμένη επιβεβαίωση οι τράπεζες θα αποκτούν πρόσβαση στο Taxis για να διερευνούν τα στοιχεία του δανειολήπτη. Σε περίπτωση που εμφανίζεται πως ο δανειολήπτης έχει περιουσία ή εισοδήματα -στις περισσότερες περιπτώσεις τούτο δεν έχει εξεταστεί από τα δικαστήρια καθώς δεν έχει διενεργηθεί η δικάσιμος- τότε οι τράπεζες θα ζητήσουν από τις δικαστικές αρχές να αρθεί η προστασία στην οποία έχει τεθεί ο υπερήμερος δανειολήπτης καταχρηστικά, προσκομίζοντας τα ευρήματά τους.
Όμως πρόσβαση μέσα από την ίδια πλατφόρμα των τραπεζών θα έχουν και όποιοι έχουν αποκτήσει τα «κόκκινα» δάνεια, δηλαδή οι μεγάλοι διεθνείς οίκοι και σε όσους καταλήγουν με νόμιμο τρόπο τα δάνεια.
Ας σημειωθεί πως δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο Taxis μια τράπεζα αν ο δανειολήπτης έχει τεθεί σε προστασία από τον νόμο Κατσέλη, λόγω δανείου που έχει λάβει από άλλη τράπεζα.
Η διαδικασία αυτή εκτιμάται πως θα περάσει από κόσκινο περίπου 100.000 δανειολήπτες που αναμένουν οι υποθέσεις τους να εκδικαστούν βάσει του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται πως πρόσφατα τράπεζα κέρδισε υπόθεση εναντίον ενός τέτοιου δανειολήπτη διότι αποκάλυψε στοιχεία καλής διαβίωσης στο εξωτερικό μέσω του facebook.

naftemporiki.gr