Ακριβά κοστίζουν στο Δημόσιο οι παρατάσεις των προθεσμιών για την υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο, επεσήμανε στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Δημαράς διευκρινίζοντας ότι η τροπολογία που ψηφίστηκε δεν αφορά σε οριζόντια γενική 6μηνη παράταση αλλά σε κατά περίπτωση επιμήκυνση των προθεσμιών.
Η τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε χθες «δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό να δίνει, όπου απαιτείται και συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, παράταση υποβολής δηλώσεων έως και έξι (6) μήνες πέραν της ήδη προβλεπόμενης τρίμηνης παράτασης» επεσήμανε.
Διευκρίνισε μάλιστα πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες καθώς η παράταση με μέγιστο όριο τους έξι μήνες δεν είναι σε καμία περίπτωση μία γενική παράταση. Αντίθετα, θα αφορά πολύ συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες ο Υπουργός θα κρίνει κάθε φορά την ύπαρξη ιδιαίτερων συνθηκών και προβλημάτων που θα καθιστούν την παροχή παράτασης, μέσω συγκεκριμένων Υπουργικών Αποφάσεων, επιβεβλημένη. «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν», τόνισε ο Υφυπουργός, «ότι το Υπουργείο δεν πρέπει να δώσει μία γενική παράταση στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο καθώς οι συμβάσεις με τα Γραφεία Κτηματογράφησης λήγουν σε συγκεκριμένο χρόνο και οι παρατάσεις επιφέρουν μεγάλη οικονομική επιβάρυνση».
Συνεπώς, ανέφερε ο Γ. Δημαράς, «είναι επιβεβλημένο οι πολίτες να κάνουν τις δηλώσεις των ιδιοκτησιών τους μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, να υποβάλουν τη δήλωσή τους ακόμα και αν δεν έχουν καταρχήν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να πάρουν προθεσμία κατάθεσης των υπόλοιπων δικαιολογητικών σε συγκεκριμένο χρόνο. Σε αντίθετη περίπτωση οι εκπρόθεσμες δηλώσεις κοστίζουν στους πολίτες, καθώς μετά την προθεσμία λήξης και για μία επταετία θα απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις και έξοδα δικηγόρων και τοπογράφων. Επιπλέον, «οι περιουσίες που δεν θα δηλωθούν θα χαθούν», δήλωσε ο Γ. Δημαράς «και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες».
Η δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών για διάστημα έως και 6 μηνών δόθηκε εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση των περιοχών, στις οποίες «τρέχει η διαδικασία δεδομένου ότι στην πλειονότητά τους είναι αγροτικές και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν έχουν καν τίτλους ιδιοκτησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως τις 15 Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του «Ελληνικού Κτηματολογίου» είχε δηλωθεί μόλις το 17% των προεκτιμώμενων δικαιωμάτων στις υπό κτηματογράφηση περιοχές και συγκεκριμένα 2,14 εκατομμύρια από τα 12,6 εκατομμύρια δικαιώματα.

ethnos.gr