Το νέο Δ.Σ. της Ενωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης - Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α) που εξελέγη από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου 2019 στην Λάρισα, συγκροτήθηκε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020, σε συνεδρίασή του στην Αθήνα, σε σώμα ως εξής:
1. Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης, Πρόεδρος
2. Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων Α' Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντίνος Παπαλός, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α Καρδίτσας, Β' Αντιπρόεδρος
4. Αθανάσιος Μασλαρινός, Δήμαρχος Βισαλτίας, Γενικός Γραμματέας
5. Ευάγγελος Μυτιληνός, μέλος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α Αλεξανδρούπολης, Ταμίας
Ο Δημήτριος Καρασταύρου, μέλος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Κομοτηνής ορίσθηκε υπεύθυνος για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ.
Επίσης, συγκροτήθηκε σε σώμα και η Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης και εξέλεξε ως Πρόεδρό της τον κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, Δήμαρχο Αιγιαλείας.