Την ανηφόρα έχουν αρχίσει να παίρνουν οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων με τη μόδα της Airbnb και το πρόγραμμα της Golden Visa να έχουν ζεστάνει την κτηματαγορά. Η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές πώλησης των διαμερισμάτων καταγράφηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2018, διάστημα κατά το οποίο έγιναν και οι περισσότερες αγοραπωλησίες ακινήτων αφού οι νέες αντικειμενικές αξίες, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν από την Πρωτοχρονιά για τον υπολογισμό των φόρων μεταβίβασης, οδήγησαν χιλιάδες φορολογούμενους στα γραφεία των συμβολαιογράφων.
Η έρευνα που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας με βάση τα στοιχεία των τραπεζών έδειξε ότι το τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ενώ για το σύνολο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 1,5% όταν το 2017 έγραφαν μείωση 1%.
Η μεγαλύτερη αύξηση 2,7% εντοπίζεται στις τιμές των νέων διαμερισμάτων, δηλαδή  ηλικίας έως 5 ετών ενώ στα «παλαιά», ηλικίας άνω των 5 ετών, οι τιμές καταγράφουν αύξηση 2,3%. Για το 2018, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα «νέα» διαμερίσματα ήταν 1,7% έναντι μείωσης 0,8% το 2017, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 1,3% το 2018 έναντι μείωσης 1,2% το 2017.

(in.gr)