Την αναστολή εισόδου επισκεπτών-προσκυνητών στη χερσόνησο του Άθω, από σήμερα έως τις 30 Μαρτίου, εξαιρουμένων των εργαζομένων και των απαραίτητων επαγγελματιών, αποφάσισε η διοίκηση του Αγίου Όρους.
Η απόφαση καλεί τις αρχές και τις υπηρεσίες στο Άγιο Όρος για τη συμμόρφωσή τους στις οδηγίες των ανωτέρων Ιερών Σωμάτων και της διοικήσεως του Αγίου Όρους, καθώς και κάθε κυβερνητικής εντολής ή οδηγίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ