Συνολικά 8.987 ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων διενήργησαν το 2018 οι επιθεωρητές του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 72% των διενεργηθέντων ελέγχων ήταν τακτικοί έλεγχοι, το 22,8% ήταν επανέλεγχοι και 463 αφορούσε τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών.
Ανά κατηγορία επιχειρήσεων οι έλεγχοι κατανέμονται ως εξής:
    Το 15,5% αφορούσε επιχειρήσεις παρασκευής και συσκευασίας τροφίμων
    Το 4,2% επιχειρήσεις αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων
    Το 22,6% επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
    Το 39,8% επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
    Το 17,9% παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς.
Σε 544 επιχειρήσεις (8%) διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη συμμόρφωσης. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
    Παροχή υπηρεσιών: 50,2%
    Παρασκευαστές λιανικής: 16,6%
    Παρασκευαστές – Συσκευαστές: 14,6%
    Λιανική: 14,8%
    Αποθήκευση: 3,8%
Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αφορούσαν:
    Γενική υγιεινή : 41%
    HACCP : 20,8%
    Επισήμανση : 19,2%
    Μη ασφαλή προϊόντα : 10,2%
    Νοθεία – απάτη : 2,4%

naftemporiki.gr