Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της Ε.Ε. (Συμβούλιο) κατέληξαν σε κοινή θέση για την απαγόρευση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης (πιάτα, καλαμάκια, μπατονέτες κ.λπ.) και παράλληλα αποσαφήνισαν πλήρως την πρόταση οδηγίας της Κομισιόν, η οποία έχει στόχο να προστατεύσει τις θάλασσες και να καθαρίσει το περιβάλλον. Μετά τον προσδιορισμό της κοινής θέσης του Συμβουλίου, η αυστριακή προεδρία ξεκίνησε χθες διαβουλεύσεις με την Ευρωβουλή (είχε καθορίσει τη θέση της τον Οκτώβριο), στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Οι νέοι κανόνες θα απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης για τα οποία υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, ενώ για εκείνα που προς το παρόν δεν υπάρχουν αποτελεσματικές εναλλακτικές επιλογές θα ληφθούν μέτρα να μειωθεί η χρήση τους ή να αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση.
Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκδώσει σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη κατευθυντήριες γραμμές με παραδείγματα αντικειμένων που θα πρέπει να θεωρούνται πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. Για παράδειγμα, τα δοχεία μιας χρήσης που προορίζονται για τη συσκευασία ποτών θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε τα καπάκια και τα πώματά τους να μην αποσπώνται από το μπουκάλι. Το μέτρο δεν αφορά γυάλινα και μεταλλικά μπουκάλια. Ως το 2023 τα χάρτινα πιάτα με πλαστική επένδυση θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία θα υπάρξει μείωση της κατανάλωσης. Τα πιάτα που είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από πλαστικό θα απαγορευθούν.
Το Συμβούλιο προτείνει φιλόδοξα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, οι οποίοι -όπως τονίζει- θα πρέπει να υποχρεωθούν να καλύπτουν το κόστος περισυλλογής και το κόστος των μέτρων ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων και για προϊόντα που δεν ισχύει επί του παρόντος τέτοια υποχρέωση, όπως τα υγρά μαντιλάκια και τα μπαλόνια. Η Επιτροπή πρότεινε να καλύπτεται το κόστος περισυλλογής των απορριμμάτων από τους παραγωγούς πλαστικών αντικειμένων. Το Συμβούλιο επιθυμεί να επεκταθεί η υποχρέωση αυτή στις εταιρείες που εισάγουν ή πωλούν τέτοια πλαστικά προϊόντα ή συσκευασίες μιας χρήσης στην Ευρώπη.
Το Συμβούλιο έχει προσθέσει στον κατάλογο των αντικειμένων για τα οποία θα υπάρξει περιορισμός ως προς τη διάθεσή στην αγορά και τα κύπελλα από διογκωμένο πολυστυρένιο που προορίζονται για ποτά.
Σύμφωνα με την απόφαση για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, για τα οποία δεν υπάρχουν επί του παρόντος κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, θα ληφθούν μέτρα σε εθνικό επίπεδο μέσω:
    μείωσης της κατανάλωσης,
    απαιτήσεων σχεδιασμού και επισήμανσης,
    υποχρεώσεων των κατασκευαστών για διαχείριση των αποβλήτων.

Νίκος Μπέλλος (Η Ναυτεμπορική)