• Ο Δήµαρχος Μετεώρων προσκαλεί τους/τις ενδιαφεροµένους/νες να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής, σχετικά µε την πλήρωση: Μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη σε θέµατα Πληροφορικής και... Περισσότερα