• «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
    Παράνομες χωματερές στις παρυφές του Βόλου

    Σε παράνομες χωματερές στις παρυφές του πολεοδομικού συγκροτήματος ακόμη και μέσα στις δημοτικές ενότητες μετατρέπονται εκτάσεις, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στην Υπηρεσία... Περισσότερα