• Την ένταξη του έργου «Κατασκευή 24ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών - προχθές Παρασκευή - στον Δήμο... Περισσότερα